Casa verde-Fotovoltaice 2023

Casa verde-Fotovoltaice 2023

Electricbac SRL, s-a inscris pentru firmele montatoare acreditate de Administratia Fondului de Mediu 2023. Asteptam  finaliza evalorile si publicarii tabelului cu montatorii acreditati.

Cei interesati pentru accesarea programului de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice, va stam la dispozitie cu informatii suplimentare, proiectarea sistemelor in functie de nevoile clientului, alegerea materialelor si kiturilor de montaj conform situatiei particulare.

Documente necesare pentru inscriere la program

– certificat carte funciara,

-carte de identitate ( adresa din cartea de identitate sa coincida cu cea din cartea funciara)

– certificat fiscal fara datorii ANAF,

-certificat fiscal fara datorii primarie.

Acestea se vor incarca personal in aplicatia AFM confrm calendarului publicat pe https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice.php

Dupa acceptul primit de la Fondul de mediu, puteti alege firma care va executa sistemul fotovoltaic.

Va asteptam pentru informatii suplimentare pe mail office@electricbac.ro, sau prin formularul de la contact.

Comunicat Electricbac 01.03.2023

Comunicat Electricbac 01.03.2023

 Anunţ începere proiect: „Modernizarea activității în cadrul Electricbac SRL”

 

ELECTRICBAC S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectuluiModernizarea activității în cadrul Electricbac SRL “, Cod SMIS 159897, finanțat în cadrul POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 3,670,467.98 lei, valoarea cofinanțării UE de 1,926,781.15 lei .

Data de începere a proiectului: 07.02.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății ELECTRICBAC SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice care se supun prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului precum:

– 19 echipamente tehnologice și utilaje

– 2 mijloace de transport auto electrice

– un sistem de panouri fotovoltaice și o stație de încărcare – care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților

  1. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,02 % față de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 19 angajați.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

ELECTRICBAC S.R.L.

Persoana de contact: BACIU FLORIAN, Administrator, Telefon: 0749060250.

Adresa de e-mail: office@electricbac.ro.